Informationsträff om tillsyn av avlopp

Denna träff vänder sig till dig som fått ett brev med information om att ditt avlopp ska få tillsyn. Miljö- och hälsoskydd i Umeå kommun kommer att bedriva tillsyn av små avlopp under 2024. I samband med detta bjuder kommunen in till tre informationsträffar, varav två är fysiska träffar och en är digital. Under träffarna…