Vår historia

Norrmjöle by

Norrmjöle nämns redan år 1543 i Gustav Vasas Jordebok då det fanns fyra bönder bosatta i området.

Under 1600-1700-talen fanns förutom jordbruk och fiskebruk även leveranser av ved till Strömbäcks glasbruk. Vid havet låg ett fiskeläge med sjöbodar samt gistvallar för att hänga upp skötar och nät.

Under 1800-talet byggdes ett kraftverk, såg- och en mjölkvarn.

På 1900-talet minskade dessa näringar i betydelse. Norrmjöle byns läge nära fina sandstränder fick då många Umeåbor att köpa och göra om gårdar till fritidsboende och även nya sommarstugor byggdes.

Byn har haft en egen skola som lades ner 1931. Även en året runt affär har funnits i byn fram till slutet av 1950-talet. Därefter en säsongsbutik som lades ner under 1980-talet i samband med att den brann ner.

Idag bor ca 228 personer här permanent (2020) och tillväxten sker till största delen genom en ökad andel året-runt-boende i fritidshusområdena.

Fisket

Fisket bedrevs i huvudsak som binäring till de små jordbrukslotter som tilldelades vid Laga skifte 1883. Redskapen var ofta hemtillverkade av bomull för sik, strömming och lax. Det användes även långrevar för lake och ål samt tinor för fiske efter nätting, harr och gädda i Norrmjöleån.

Mellan världskrigen 1918-1939 fiskades mest för husbehov. Men vid större fångster speciellt av strömming levererades denna med egna båtar till Umeå eller med häst och kärra till närliggande byar inåt landet.

Andra världskrigets utbrott gynnade avsättningen på fisk vilket ledde till att Fiskförsäljningsföreningen bildades och ett fisksalteri uppförs i Norrmjöle någon gång mellan åren 1939 och 1942.

Många fiskare i Norrmjöle blev medlemmar i föreningen och kunde på detta sätt enklare sälja sina fångster samt samt få extra arbete i salteriet. Fram till nedläggningen 1958 saltades 509 ton strömming i salteriet.

Vet du något om Norrmjöles historia?

Vi letar ständigt efter nytt material som rör vår historia. Har du gamla foton, dokument eller annan information du tror skulle vara intressant för andra att ta del av? Tveka inte att skicka ett mail till oss på info@norrmjole.com.