Vår historia

Norrmjöle by

Redan år 1543 omnämns Norrmjöle i Gustav Vasas jordebok, där fyra bönder var bosatta i området. Under 1600- och 1700-talen bedrevs förutom jordbruk och fiske även vedleveranser till Strömbäcks glasbruk. Vid havet låg ett fiskeläge med sjöbodar samt gistvallar för att hänga upp skötar och nät.

På 1800-talet byggdes ett kraftverk, en såg och en mjölkvarn i byn. Under 1900-talet minskade dessa näringar i betydelse. Norrmjöles läge nära fina sandstränder lockade då många Umeåbor att köpa och göra om gårdar till fritidsboenden, och nya sommarstugor uppfördes.

Byn har haft en egen skola som lades ner 1931. Även en åretruntöppen affär har funnits fram till slutet av 1950-talet, följt av en säsongsbutik fram till slutet av 1990-talet.

Idag bor cirka 228 personer permanent i Norrmjöle (2020), och tillväxten sker främst genom en ökad andel åretruntboende i fritidshusområdena.

Fisket

Fisket bedrevs huvudsakligen som binäring till de små jordbrukslotter som tilldelades vid laga skifte 1883. Redskapen var ofta hemtillverkade av bomull för fiske efter sik, strömming och lax. Långrevar användes för lake och ål, samt tinor för fiske efter nätting, harr och gädda i Norrmjöleån.

Mellan världskrigen 1918-1939 fiskades främst för husbehov. Men vid större fångster, speciellt av strömming, levererades denna med egna båtar till Umeå eller med häst och kärra till närliggande byar inåt landet.

Andra världskrigets utbrott gynnade avsättningen på fisk, vilket ledde till att Fiskförsäljningsföreningen bildades och ett fisksalteri uppfördes i Norrmjöle mellan 1939 och 1942. Många fiskare blev medlemmar i föreningen och kunde på så sätt enklare sälja sina fångster samt få extra arbete i salteriet. Fram till nedläggningen 1958 saltades 509 ton strömming i salteriet.

Är du intresserad av Norrmjöles historia?

Vi söker kontinuerligt efter nytt material som kan berika vår kunskap om ortens förflutna. Har du tillgång till gamla fotografier, handlingar, brev eller andra föremål med anknytning till bygden?

Vi skulle vara mycket tacksamma om du ville dela med dig av detta för att hjälpa oss bevara och sprida kunskapen om Norrmjöles historia.

Hör gärna av dig till oss på info@norrmjole.com om du har något att bidra med. Ditt material kan förhoppningsvis hjälpa oss och kommande generationer att bättre förstå hur livet en gång tedde sig i vår fina bygd.