Informationsträff om tillsyn av avlopp

Denna träff vänder sig till dig som fått ett brev med information om att ditt avlopp ska få tillsyn.

Miljö- och hälsoskydd i Umeå kommun kommer att bedriva tillsyn av små avlopp under 2024. I samband med detta bjuder kommunen in till tre informationsträffar, varav två är fysiska träffar och en är digital.

Under träffarna kommer information ges om tillsynsprocessen, vad fastighetsägare förväntas göra samt allmän information om avlopp. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till kommunens representanter.

Tid och plats

Norrmjöle Bygdegård, 21 mars 18.00
Stadshuset, Restaurang Översten, 26 mars 18.00
Digitalt, Teams, torsdagen 10 april 18.00

OBS! Anmälan krävs. Anmäl er via länken nedan.