Leverans av varor från Handlar’n i Sörmjöle

Nu får fast boende, stugägare och semesterfirare möjlighet att beställa varor inför helger och att få dessa levererade till Norrmjöle Bygdegård utan kostnad. Det här görs inom ramen för Umeå kommuns pågående serviceprojekt ”Lokal samverkan för stärkt service på Umeås landsbygd” Beställningen läggs senast onsdag kväll klockan 23:59 och hämtas på fredag klockan 15:00 vid…