Norrmjöle Camping söker platschef!

Norrmjöle Camping ligger beläget i Norrmjöle precis där sommargästerna lämnar vägen för att ta sig ut till Bettnessands Havsbad. En stor del av administrationen på campingen är automatiserad genom att gästerna själva bokar och betalar sina platser online så fokus ligger på drift och skötsel samt omsorg för gästerna.

För att säkerställa att vi erbjuder en bra service söker vi en platschef med personalansvar under låg- & högsäsong för säsongsanställning 1/3 – 30/9. Vi är öppna att anpassa arbetstiderna efter dina behov och tillämpar individuell lönesättning för denna tjänst. Totalt är 200 arbetstimmar budgeterad för denna tjänst.

Som platschef så ansvarar du för:

 • Verksamhetens drift under låg- & högsäsong
 • Vara delaktig i rekrytering av campingvärdar och upprättande av anställningsavtal och schema
 • Introduktionen av campingvärdarna
 • Handleda campingvärdar samt feriearbetare (om det finns till förfogande)
 • Intern och extern kommunikation under verksamhetsperioden
 • Inköp av förbrukningsartiklar samt produkter för kioskverksamheten
 • Generell översyn på området så att städning, klippning och soptömning mm blir utfört på ett bra och tidsenligt sätt
 • Löpande inventering av redskap och ansvar för reparation/nyinköp
 • Anställda campingvärdar utför drift och skötsel under campingsäsongen regelbundet vilket innebär gräsklippning och ogräsrensning, lokalvård och andra sysslor på området.
 • Gästerna blir väl omhändertagna där campingvärdarna har ett trevligt bemötande är hjälpsamma
 • Aktiviteter utförs på området på ett kvalitativt sätt
 • Ta emot konstruktiv feedback från gäster och att löpande förbättringar görs på området
 • Kommunikation med Campcation som ansvarar för bokningssystemet för stallplatser, rum samt tältplatser
 • Upplysa gästerna om trivselföreskrifter samt lokala föreskrifter vid överträdelse och avhjälpa eventuella problem tillsammans med campingvärdarna
 • Uppdaterad turistinformation och annat material som kan vara till nytta och nöje för gästerna
 • Gästerna följer Norrmjöle Bygdegårds miljöpolicy som gäller sopsortering och varmvatten
 • Vidarebefordra synpunkter och önskemål från campinggästerna till Campinggruppen för Norrmjöle bygdegårdsförening

Din profil:

 • Du har tidigare erfarenhet från att leda personal
 • Du är självgående och ser sambandet mellan hög service och nöjda gäster
 • Du är driven och mån om att kontinuerligt utveckla verksamheten
 • Du har lätt att kommunicera med andra personer på svenska och engelska
 • Du har möjlighet att vistas på området löpande under säsongen

Utmaningen:

Som en del av Norrmjöle Bygdegårdsförening kommer du ha ansvaret för campingverksamheten under säsongen. Till förfogande har du personer aktiva i den ideella föreningen och med erfarenhet av att driva Camping verksamheten. Din roll blir att med assistans från föreningen ta ansvaret och leda arbetet under säsongen då det behövs en platschef som är tillgänglig på området. Du får själv bestämma över dina arbetstider förutsatt att det fungerar för verksamheten. Mycket tid kommer att anslås i samband med rekrytering av personal och i samband med introduktion till arbetet. Under säsongen blir arbetet mer rutinartat och större fokus läggs på planering, handledning samt intern och extern kommunikation.

Passar detta in på dig, tveka då inte utan ansök idag!
Ansökan görs genom att översända CV och personligt brev till camping@norrmjole.com. Märk din ansökan med ”Ansökan platschef Norrmjöle Camping

Sista ansökningsdag är 2024-01-31

Med vänliga hälsningar
Norrmjöle Camping – en del av Norrmjöle Bygdegårdsförening