Styrelsen och övriga förtroendeposter

Ordförande: Jan Holmgren

Kassör: vakant

Sekreterare: Doris Edholm

Ledamöter: Jonas Östlund, Roger Lundström, Jan Gustafsson, Barbro Ludvigsson

Suppleanter: Fredrik Ernstsson, Bengt Hedberg, Dick Ekström

Campinggruppen

Christoffer Granlund, Marinette Isaksson, Jan Gustafsson

Valberedning

Fredrik Ernstsson, Christoffer Granlund