Styrelsen och övriga förtroendeposter

Ordförande: Jan Holmgren

Kassör: Oskar Lundström

Sekreterare: Doris Edholm

Ledamöter: Jonas Östlund, Roger Lundström, Barbro Ludvigsson, Dick Ekström

Suppleanter: Fredrik Ernstsson, Saskia Sandring

Campinggruppen: Christoffer Granlund, Lena Mustonen, Jonas Östlund, Per Konradsson, Jerry Marklund

Valberedning: Fredrik Ernstsson, Christoffer Granlund

Inköp Dick Ekström, Uthyrning Saskia Sandring, Vaktmästare Fredrik Ernstsson, Nycklar Jan Holmgren Jonas Östlund, Pub Jonas Östlund, Ungdomsverksamhet vakant, Kultur vakant, Loppis vakant, Midsommar Jan Holmgren