Bli medlem

Stöd föreningens verksamhet och ta del av alla aktiviteter. Till exempel krävs medlemskap för att få delta på pubaftnar.
Medlem blir du genom att betala in avgiften och fylla i formuläret nedan.

Avgifter:

Årsmedlemskap: 100:- kr/person eller 150:- kr/familj.

Andelsmedlemskap: 1 500:- kr/2 vuxna.
Som andelsmedlem får du ett andelsbevis. Innehavare av andelsbevis får hyra bygdegården till ett lägre pris och har rösträtt vid Norrmjöle bygdegårds föreningsstämma. Det ursprungliga värdet för andelsbeviset betalas tillbaka ifall innehavaren säger upp sitt medlemskap. Uppsägningstiden är ett år.

Inbetalning via Bankgiro: 5638-7814 eller Swish 1236098016

Skriv i meddelandet hur ni har betalat.